Licitacije

Licitacije

Splošni pogoji licitacije

Svetujemo vam, da pred licitiranjem pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. S sodelovanjem v licitaciji namreč izražate svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da v licitaciji ne sodelujete.

1. Uporaba Splošnih pogojev licitacije

Spodaj navedeni Splošni pogoji licitacije se uporabljajo za vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: uporabnik), ki obiščejo in podajo ponudbo na Facebook strani Zavoda Korak naprej Murska Sobota, so.p., Cvetkova 2f, 9000 Murska Sobota, PE Trgovina z rabljeno opremo in oblačili, Slovenska ulica 34, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: ponudnik). Uporabljajo se v času veljavnosti teh Splošnih pogojev licitacije oziroma v času poteka licitacij na Facebook strani ponudnika.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe pogojev licitacije kadar koli, s tem, da ni dolžan o tem obvestiti uporabnikov. Vse spremembe so zavezujoče za vse uporabnike, zato uporabnikom priporočamo, da redno pregledujejo Splošne pogoje licitacije in sledijo morebitnim spremembam.

S sodelovanjem v licitaciji uporabnik potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji licitacije in se z njimi strinja.

2. Podatki o ponudniku in komunikacija s ponudnikom

Ponudnik in njegov sedež:

Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p., Cvetkova 2f, 9000 Murska Sobota, PE Trgovina z rabljeno opremo in oblačili, Slovenska ulica 34, 9000 Murska Sobota. Matična številka ponudnika: 6237886000. Davčna številka ponudnika: 45461376. Zavod je vpisan v sodni register z dnem 8.10.2012.

Elektronski naslov, na katerem lahko uporabniki podajo ugovore, pripombe in vprašanja: zavod.koraknaprej.ms@gmail.com. Uporabniki lahko vsak delavnik med 9.00 in 17.00 uro pridobijo informacije tudi na telefonski številki 068 122 042.

3. Sodelovanje v licitaciji

V licitaciji lahko sodelujejo zgolj uporabniki s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

4. Vsebina oziroma predmet licitacije

Licitacija se izvaja za izdelke ponudnika, ki jih ta ponudi za licitacijo na Facebook strani Zavoda Korak naprej Murska Sobota. Vključuje tako izdelke iz redne ponudbe kot tudi unikatne izdelke iz šivalnice ponudnika.

Značilnosti licitiranega izdelka (npr. velikost, mere ipd.) so navedene pri opisu izdelka. Napake pri opisu posameznega izdelka niso izključene.

6. Opis in potek licitacije

Licitacija preko Facebook strani Zavoda Korak naprej Murska Sobota je dražba oz. tekmovanje, kjer uporabniki oddajo svojo najvišjo ponudbo za nakup izdelka, ki je na licitaciji.

Uporabnik v komentar pod fotografijo izdelka, ki je na licitaciji, napiše svojo ponudbo – znesek, ki ga je pripravljen plačati za dotični izdelek. Ta mora biti vsaj za 1 euro višji od izklicne cene predmeta oziroma ponudbe, ki jo je dal predhodni ponudnik.

Zmagovalec je uporabnik, ki v danem časovnem intervalu ponudi najvišji znesek kupnine.

Po poteku licitacije ponudnik pregleda prejete ponudbe, poišče najvišjo ponudbo, ki je bila oddana in določi zmagovalca. Za uporabnika, ki je zmagovalec, je nakup izlicitiranega izdelka zavezujoč.

Uporabnik lahko istočasno sodeluje pri dražbi več različnih izdelkov, svojo ponudbo pa mora podati posebej za vsakega od njih.


Licitacijo se vedno zaključi s prodajo izdelka enemu ponudniku -zmagovalcu. Drugi uporabniki do nakupa izdelka pod enakimi pogoji niso upravičeni, četudi so v licitaciji sodelovali.

Zmagovalec bo objavljen na Facebook strani Zavoda Korak naprej Murska Sobota. Prav tako bo o tem obveščen s strani ponudnika preko zasebnega Facebook sporočila, najkasneje v enem dnevu po zaključku licitacije.


7. Cene, plačilni pogoji in dostava

Zmagovalec licitacije lahko izvede plačilo zlicitiranega izdelka na dva načina:

1.     Znesek svoje ponudbe nakaže na račun Zavoda in sicer:

Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p.

Cvetkova 2f, 9000 Murska Sobota

Delavska hranilnica, d.d., TRR: SI56 6100-0000-9578-515

Sklic: Licitacije X (namesto X se napiše številka in ime zlicitiranega izdelka).

2.     Zlicitirani izdelek plača osebno ob prevzemu v trgovini.

Po plačilu zlicitiranega izdelka, ga novi lastnik prevzame osebno v Trgovini z rabljeno otroško opremo in oblačili (Slovenska ulica 34, 9000 Murska Sobota). Po dogovoru se mu izdelek lahko pošlje tudi po pošti, pri čemer stroške poštnine krije sam.

Cene, ki jih posamezni izdelki dosežejo na licitaciji, niso enake maloprodajnim cenam v redni ponudbi. V kolikor sodelujete na licitaciji in je licitiran izdelek prodan drugemu ponudniku (zmagovalcu licitacije), nimate pravice zahtevati tega izdelka za enako ceno v redni prodaji.

Za licitirane izdelke velja možnost vračila in odstopa od pogodbe po Zakonu o varstvu potrošnikov. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov bo ponudnik uporabniku, ki izkoristi pravico do odstopa, vrne vsa opravljena plačila, neposreden strošek vračila blaga pa bremeni uporabnika.

8. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo lahko utrpel uporabnik s tem, da ni mogel dostopati do Facebook strani Zavoda Korak naprej Murska Sobota. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi ob obisku Facebook strani nastala na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi.

Licitacije, ki jih organizira ponudnik niso pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook licitacije ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

9. Politika zasebnosti

Pri nakupu zlicitiranega izdelka uporabnik navede naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov morebitne dostave in po potrebi telefonsko številko. Drugi podatki so neobvezni in jih lahko uporabnik posreduje ponudniku po lastni presoji.

Ponudnik ima pravico, da uporablja in obdeluje zbrane osebne podatke kupcev za potrebe:

- izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanja in segmentacije ponudbe,
- raziskave trga,
- obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih,
- obveščanje o poslanih pošiljkah, 
- izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za
- pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do pisnega preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in posodobitve podatkov v zbirki ter lahko od upravljavca portala zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse podatke uporabnika, ki se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi o varovanju osebnih podatkov štejejo za osebne podatke, varoval in z njimi razpolagal na način in po postopkih, določenih v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in teh Splošnih pogojih licitacije.

10. Končne določbe

Če je katera od določb Splošnih pogojev licitacije neveljavna iz kakršnega koli razloga, ta neveljavnost ne bo vplivala na druge določbe Splošnih pogojev licitacije. V takšnem primeru se bo neveljavna določba smatrala za neobstoječo in se bodo Splošni pogoji licitacije uporabljali brez te določbe.

Za Splošne pogoje licitacije in za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov bo pristojno sodišče v Murski Soboti.

Splošni pogoji licitacije začnejo veljati z dnem 1.3.2018 in veljajo do preklica.