Nagradne igre

Nagradne igre

Splošna pravila in pogoji Facebook nagradne igre Korak naprej Murska Sobota

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba Facebook nagradne igre, ki jo organizira Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p., Cvetkova 2f, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: organizator).

Sodelovanje v nagradni igri in nagrade

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: sodelujoči).


Nagradna igra poteka od-do datuma in ure navedene na FB strani Zavoda Korak naprej Murska Sobota, pri objavi nagradne igre.

V nagradni igri sodelujete tako, da:

·       všečkate in komentirate objavo (sliko, status),

·       lahko všečkate FB stran Zavoda Korak naprej Murska Sobota (če je še niste),

·       lahko delite FB stran Zavoda Korak naprej Murska Sobota na svoji ali prijateljevi časovnici.


Nagrada je navedena na FB strani Zavoda Korak naprej Murska Sobota, pri objavi nagradne igre. Izmed vseh sodelujočih bo ekipa Zavoda Korak naprej Murska Sobota izžrebala nagrajenca.

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro nam lahko kot organizatorju posredujete na naslov: Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p., Slovenska ulica 34, 9000 Murska Sobota ali na e-mail zavod.koraknaprej.ms@gmail.com.

Šteje se, da je udeleženec s tem, ko je sodeloval v nagradni igri, sprejel splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil organizatorju (v primeru, da postane nagrajenec), javno objavo svojega imena, priimka na socialnih omrežjih in spletni strani organizatorja ter po potrebi tudi v drugih medijih.

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri kot tudi ne za škodo iz naslova nagrade.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Žrebanje nagrajenca

3. člen

Naključni žreb nagrajenca bo izvedla ekipa Zavoda Korak naprej Murska Sobota. V bazo za izbor nagrajenca bo uvrstila vse uporabnike, ki bodo sodelovali v skladu s temi pravili in časovnim terminom. Po žrebanju bo sestavila zapisnik žrebanja, ki bo vseboval (datum, uro in kraj žrebanja, podatke o nagrajencu, nagrado, podpis odgovorne osebe).

Odločitve glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri ter rezultatu žrebanja so dokončne in nepreklicne. Pritožba ni mogoča. Odločitve se zapišejo v zapisnik.

Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade

4. člen

Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, ki ga je izbrala odgovorna oseba pri organizatorju. Pri tem je sodeloval v skladu s temi pravili.

5. člen

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Zavoda Korak naprej Murska Sobota, v komentarju pod objavo z nagradno igro. Prav tako bo o prejemu nagrade obveščen s strani organizatorja preko zasebnega Facebook sporočila, najkasneje v 3 delovnih dneh od žrebanja. V primeru, da nagrajenec v roku 7 delovnih dni ne odgovori na organizatorjevo zasebno sporočilo in ne posreduje svojih kontaktnih podatkov ali pa odkloni prevzem nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator pa ne izžreba drugega nagrajenca.

Varstvo osebnih podatkov

6. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime FB profila, v primeru pošiljanja nagrade po pošti, tudi ime in priimek ter naslov nagrajenca. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene izvedbe te nagradne igre.

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Ostale določbe

7. člen

Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro. O tem mora preko Facebooka obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. člen

Organizator ni moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.

Nagrada ni prenosljiva. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni možno.

9. člen

Nagrado nagrajenec prevzame v poslovni enoti organizatorja, Trgovini z rabljeno opremo in oblačili, Slovenska ulica 34, 9000 Murska Sobota, v delovnem času.

V primeru, da je nagrajenec oddaljen od kraja organizatorja več kot 20 kilometrov, se lahko nagrado po dogovoru z nagrajencem pošlje tudi po pošti. Poštnino krije nagrajenec sam. V primeru, da nagrajenec nagrade poslane po pošti ne sprejme, je dolžan plačati stroške poštnine v obe smeri, pravico do nagrade pa izgubi.

10. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 26.4.2018. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.reuseused.com ter v PE organizatorja nagradne igre (Trgovina z rabljeno opremo in oblačili, Slovenska ulica 34, 9000 Murska Sobota, tel. št. 068 122 042, uradne ure: od 9.00 do 17.00, vsak delavnik).

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.reuseused.com.

11. člen

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

Murska Sobota, 26.4.2018